Pomáháme a spolupracujeme s Nakladatelstvím UMÚN s.r.o., organizujeme výstavy a představujeme nadané malíře veřejnosti. Nakladatelství UMÚN sdružuje nejen umělce malující ústy a nohama, ale kontaktuje i jiné spoluobčany s tělesným postižením. Umělci malující ústy a nohama jsou lidé, kteří úrazem, nemocí či vrozenou vadou ztratili tvořivou schopnost rukou. Mnozí z nich jsou upoutáni na lůžko či invalidní vozík. Ve svém každodenním životě jsou závislí na pomoci druhých lidí. Tito lidé se však nevzdali a navzdory svému osudu rozvíjejí svůj umělecký talent a malují neobvyklým způsobem. Štětec vedou ústy nebo nohou. Tyto umělce najdeme je po celém světě, vědí o sobě, jsou členy nebo stipendisty - Celosvětového sdružení malířů malujících ústy a nohama se sídlem v Lichtenštejnsku. Zakladatelem Sdružení byl pan Erich Stegmann, umělec malující ústy (od svých dvou let byl po nemoci ochrnutý na obě ruce). Byl velmi nadaný a měl velký organizační talent. Sám zpočátku kontaktoval stejně postižené v různých částech světa. Počet jeho "kolegů" rostl a dal vzniknout výše jmenovanému Sdružení malířů v roce 1956. 

Každý si může takový obraz, obrázek plný optimismu a radosti zakoupit, avšak ne originál, ale pouze reprodukci. Všechna díla můžete shlédnout na www.umun.cz .

Více informací také získáte na tel. čísle: 777 579 646