1. Zámek Sloupno u Nového Bydžova – dlouhodobá práce kurátorky Blanky Horákové, BBA při výstavách umělců z celé České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska na zámku Sloupno
  2. Galerie Vokšice u Jičína - úvodní slovo k výstavám v Galerii empirika Josefa Bucka
  3. Hradec Králové – Klicperovo divadlo – výstava Michaila Ščigola – A.V.E. Valdštejn, a dalších.
  4. Jičín – Porotní sál – Břetislav Kužel
  5. Brno – IC SOHO – nadační aukční večer pro děti z brněnské nemocnice onemocněné cystickou fibrózou – různorodá výstava šesti umělců
  6. Pardubice – celostátní výstava surrealistů – Grand Pardubice
  7. Praha - abstraktní obrazy umělkyně Jany Soppé - interiérové centrum Sýkora Home Praha
  8. Olomouc - moderní umění - lékařka a umělkyně MUDr. Zuzana Ondrášová - Čupálková, velká výstava kubánského umění pod záštitou kubánského velvyslance -  Galerie Moje CITY Olomouc
  9. Praha – IC Sýkora Home – moderování celého večera – vernisáž malíře a designera - Martin Josh Vala